SPPI World

Dedicated to photographers all over the world

SPPI Portraiture 

Jonathan Pimenidis Greece 

SPPI Children 

Vagelis Giotopoulos, Greece

SPPI Wendding Traditional 

Gentian Ferhati, Albania

SPPI Wedding Contemporary 

Papadopoulou Despoina, Greece

SPPI Wedding Photojournalist

Gentian Ferhati, Albania

SPPI Wedding Bride 

Jurguita Keruliene, Lithuania 

SAPI Monochrome 

Konstantinou Yiannis, Greece

SAPI Portraiture 

Konstantina Sakka, Sweden 

SAPI Children 

Konstantina Sakka, Sweden

SAPI Fine Art 

Joseph Duba, USA 

SAPI Street 

Petros Stylianakis, Cyprus 

SAPI Nature & Wildlife 

Nick Ifantis, Greece

SAPI Landscape 

Yiannis Konstantinou, Greece 

SAPI Sport 

Thomas Philippou, Cyprus