SPPI World

Dedicated to photographers all over the world

SPPI Portaiture 

Despoina Papdopoulou, Greece 

SPPI Children 

Despoina Papdopoulou, Greece 

SPPI Wedding Traditional 

Vagelis Giotopoulos, Greece 

SPPI Wedding Contemorary 

Vagelis Giotopoulos, Greece 

SPPI Wedding Photojournalist 

Elaine Borges-Ibanez, UK

SPPI Wedding Bride 

Vagelis Giotopoulos, Greece 

SAPI Monochrome 

Konstantina Sakkas, Sweden

SAPI Portraiture 

Nicki Zani, Cyprus 

SAPI Children 

Costas Efthyvoulou,Cyprus

SAPI Fine Art 

Costas Efthyvoulou,Cyprus

SAPI Street 

Nicki Zani, Cyprus 

SAPI Nature & Wildlife 

Nicki Zani, Cyprus 

SAPI Landscape 

Pantelis Nicolaides, Cyprus 

SAPI Sport 

Costas Asprou, Cyprus