SPPI World

Dedicated to photographers all over the world

SPPI Portraiture

Loukas Karamanos, Cyprus

SPPI Children

Dimitris Pitsilkas, Greece

SPPI Wedding Traditional

Aliki Koronaiou, Greece

SPPI Wedding Contemporary

Vagelis,Giotopoulos, Greece
Vagelis,Giotopoulos, Greece

SPPI Wedding Photojournalist

Pimenidis, Cyprus

SPPI Wedding Bride

Maria Tsoli, Greece

SAPI Monochrome

Sophia Demetriou, Cyprus

SAPI Portraiture

Konstantina Sakkas, Sweden

SAPI Children

Sophia Demetriou, Cyprus

SAPI Fine Art

Archie Maratheftis, Cyprus

SAPI Street 

Petros Stylianakis, Cyprus

SAPI Nature and Wildlife

Konstantinou Yiannis , Greece

SAPI Landscape

Petros Nikolaides, Cyprus

SAPI Sport

Petros Nikolaides, Cyprus